בין פרטי לשיתופי, בין אורבני לטבעי, רגוע לתוסס, רשמי לנינוח, סגור לפתוח - מגוון אפשרויות עיצוביות מוצעות לחללי העבודה. יריית הפתיחה לדיון מלא השראה בסצנה הדינמית של המשרדים בישראל

רעש קולי וגם חזותי, הוא החלק הפחות מוצלח בסביבת עבודה פתוחה. חלוקת חלל מושכלת המשלבת גם אזורים סגורים ושימוש במחיצות ובאמצעים אקוסטיים בולעי קול, הן דרכי פתרון לתופעה.

כשערכים של גמישות, שיוויון ופתיחות נטמעים היום יותר ויותר בתרבות הארגונית של חברות, היררכיות 'מתרככות' ועיצוב סביבת העבודה מכוון גם הוא לשיתופיות ולקידום חוויית עובדים. סביבות פחות רשמיות ככלי לקידום תהליכים יצירתיים