לקוח: CATO | אדריכלות: רואי דוד | פיקוח: בנדל | קבלן מבצע: תדהר בניה | צילום: איתי בניט