לקוח: CBRE | אדריכלות: א.ר.גרינברג | פיקוח: YARON LEVY |קבלן מבצע: א.וייס | צילום: עמית גושר