F25

מערכת עמדות עבודה מבית FORMA5 המתאימה היטב לכל סביבת עבודה. בעלת אסתטיקה עיצובית המשתלבת בצורה הרמונית בכל חלל בזכות עיצוב בקווים ישרים, ומייצרת חללים פונקציונליים, פתוחים ומוארים.