מחיצת זכוכית למשרדים, רצפה תקרה – Glassline תמונה מס' gl004

מחיצת זכוכית למשרדים, רצפה תקרה - Glassline תמונה מס' gl004

מחיצת זכוכית למשרדים, רצפה תקרה – Glassline תמונה מס' gl004