לקוח: Healthcare ULSGE   | אדריכלות: Setter Architects סתר אדריכלים | מנהלת צוות: בלה וונטורה | 

קבלןא.וייס בניה ופיקוח בע"מ | פיקוח: יגאל בנדל | צילום: עוזי פורת