❤ WE LOVE DESIGNPASSION FOR INNOVATION

כיצד מתמודדים בעולם העיצוב עם בעיית הרעש שבעבודה בחללים פתוחים?

רעש קולי וגם "חזותי" הוא החלק הפחות מוצלח בסביבת עבודה פתוחה • חלוקת חלל מושכלת המשלבת גם אזורים סגורים ושימוש במחיצות ובאמצעים אקוסטיים בולעי קול, הן דרכי פתרון לתופעה • SOUND/SILENCE: כתבה שנייה בסדרה