לקוח: משרדים ותצוגה Lexus | אדריכלות: א.ר. גרינברג | קבלן: אייל שרון | פיקוח: וקסמן גוברין גבע | צילום: עמית גושר