משרדי OPENVALLEY – עיצוב בקונספט פתוח; מחיצות שקופות, בטון, עץ ומשטחי OSB

משרדי OPENVALLEY - עיצוב בקונספט פתוח; מחיצות שקופות, בטון, עץ ומשטחי OSB

משרדי OPENVALLEY – עיצוב בקונספט פתוח; מחיצות שקופות, בטון, עץ ומשטחי OSB