BEST PLAYLIST

אינובייט מעריכה את האמון, שיתוף הפעולה והעשייה הכה יצירתית יחד עם מעצבים ואדריכלים רבים לאורך השנים, הפעם בחרנו לקדש זאת בספר ייחודי המתמצת מעט מכך ובכל מהדורה יציג פנים שונות של שוק העיצוב בישראל.