לקוח: מגדל רמז | אדריכלות: פיצו קדם | קבלן: א.דורי | פיקוח: וקסמן גוברין גבע | צילום: עמית גירון