לקוח: SVB | אדריכלות: אורבך הלוי | פיקוח: ירון לוי | קבלן מבצע: שבט בנימין | צילום: עוזי פורת