לקוח: משרדי חיתום-the origami office אדריכלות: טל גולדשמיט פיש אדריכלות ועיצוב | צילום: עמית גרון