לקוח: ירזין סלע | אדריכלות: שירלי זמיר | פיקוח: אסנת אפרתי  | קבלן: פיקסמן | צילום: יואב פלד